Ποιοτητα Κατασκευής

Μέσα σε μια ιδανικά απλή μονάδα, όσον αφορά την εμφάνιση και την σύνδεση, η TuningBox® συνδυάζει την υψηλή τεχνολογία και υλικά, απλά σχεδισμένα, για να μη μένετε στους περιορισμούς της χρήσης των απλών εργοστασιακών δυνατοτήτων.
Σημαντικό να γνωρίζετε:

  1. Για τη διαφύλαξη του απορρήτου, τα συστατικά της μονάδας παραγγέλνονται ξεχωριστά από εξειδικευμένους κατασκευαστές. Έπειτα, η συναρμολόγηση πραγματοποιείται εντός της εταιρείας από εξειδικευμένο προσωπικό πριν περάσει τον έλεγχο ποιότητας.
     
  2. Κάθε μονάδα προγραμματίζεται στην συνέχεια, ώστε να ταιριάζει με το εκάστοτε όχημα. Το αποτέλεσμα αυτής της προγραμματισμένης διαδικασίας είναι ο καρπός της έρευνας επιδόσεων στο κέντρο της ανάπτυξης μας. Πριν από την κυκλοφορία κάθε μονάδας για κάθε συγκεκριμένο μοντέλο οχήματος, πραγματοποιούνται πολυάριθμες δοκιμές στο εργαστήριο μας για να είμαστε σίγουροι για την μέγιστη δυνατή απόδοση και αξιοπιστία. Μια εμπεριστατωμένη προσέγγιση για τη μέγιστη αποδοτικότητα.

Όλες οι μονάδες TuningBox® είναι εξοπλισμένες με υποδοχές που είναι συμβατές με OEM. Αν δεν μπορούμε να
πάρουμε τους συνδέσμους απευθείας από τον κατασκευαστή, θα προσαρμόσουμε την μονάδα, σύμφωνα με τις
προδιαγραφές, που είναι εξίσου αυστηρές με τον κατασκευαστή του.

Σε αντίθεση με ορισμένα άλλα ανταγωνιστικά προϊόντα, δεν χρησιμοποιoύνται συνδέσεις υπολογιστή, καθώς δεν
είναι κατάλληλες σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας